W3C logo

Er WCAG lett å forstå?

Internet er et fantastisk sted, vi kan gjøre mer og mer av våre dagligdagse oppgaver på nettet,  nettet benyttes i dag fra alt til å søke jobber, kjøpe dagligvarer og ferier, levere selvangivelse og sjekke din elektroniske postkasse. Nettet er også tilgjengelig fra mange steder og på mange enheter, dette gjør at mennesker som kanskje ikke har mulig til å dra på jobb midlertidig eller permanent kan jobbe hjemmefra. Ifølge Tufts University og Mastercard er Norge (eller var i 2017) verdensledende innen digitalisering. Det Norske samfunnet har blitt avhengig av nettbasserte tjenester og det har større og større negative effekter for personer som ikke klarer å bruke disse tjenestene. Se den vedlagte tabellen over de mest digitaliserte landene i verden ifølge Tufts University

LandRankScore
Norge13.79
Sverige23.79
Sveits33.74

https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2017/05/Digital_Planet_2017_FINAL.pdf

WCAG

For å sikre at samfunnet drar størst mulig nytte av internett er det viktig å gjøre nettløsninger tilgjengelige og brukbare for så mange som mulig. Tilgjengelige nettløsninger lar mennesker med nedsatt funksjonsevne utføre oppgaver uten hjelp fra andre, tilgjengelige nettløsninger kan også hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne å fungere effektivt i arbeid. 

Den norske staten er enig i at nettløsninger bør være tilgjengelig for så mange som mulig, gjennom Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger må den store majoritet av IKT-løsninger i Norge følge deler av WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) retningslinjene. I Norge må vi oppfylle 35 av 61 WCAG 2.0 suksesskriterier, disse er oversatt til norsk av Difi. Fossekall Teknologi forventer at loven kommer til å oppdatere seg til å følge den nyere WCAG 2.1 standarderen fremfor WCAG 2.0, det er enda ikke kjent hvilke deler av WCAG 2.1 standarden som blir lovpålagt å følge i Norge. 

Tolkning

Loven bruker WCAG fordi WCAG blir sett på testbar, det er dog viktig å merke seg at WCAG er generaliserte retningslinjer; selv om du følger WCAG til punkt og prikke betyr ikke det at siden din er tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Du må også bruke skjønn og gjerne brukertesting.   

WCAG er retningslinjer som skal tolkes av de som lager et system, men hvordan de tolkes og forstås varierer fra person til person. Hvis vi tar utgangspunkt i at ekspertevaluatorer må ha minst 80% enighet for om noe på en IKT løsninger følger eller ikke følger WCAG begynner vi å støte på problemer. 

La oss se på WCAG suksesskrierium 1.1.1,  refert til her på Engelsk 

1.1.1 Non-text Content: All non-text content that is presented to the user has a text alternative that serves the equivalent purpose, except for the situations listed below. (Level A)…

w3.org

Her ber WCAG oss gi et tekstlig alternativ som gir en “equivalent purpose”, Difi har oversatt suksesskriteriet slik 

Alt ikke-tekstlig innhold som presenteres for brukeren, har et tekstalternativ som har samme formål, med unntak av situasjonene som er beskrevet nedenfor…

uu.difi.no

Men det kan være svært vanskelig å si når en tekstlig beskrivelse gir samme formål som det originale elementet.

Forskning

Vi i Fossekall Teknologi er ikke de første som har tenkt at WCAG virker vanskelig å teste, det har blitt gjort en del forskning rundt testbarheten til WCAG 2.0. I en studie hvor 22 ekspertevaluatorer ble bedt om å teste fire komplekse nettsider viste at ekspertene ikke klarte å oppnå 80% enighet på 50% av WCAG 2.0 suksesskriteriene (Brajnik, Yesilada, & Harper, 2010). Ekspertene fant ikke i snitt 32% av alle WCAG problemene og produserte 20% falske positiver i studien. For de 27 deltakerne i studien som ikke var tilgjengelighetseksperter ble det funnet at ikke-ekspertene produserte 42% falske positiver og 49% falske negativer. Flere andre studier har funnet lignende resultater (Alonso, Fuertes, González, & Martínez, 2010; Brajnik, Yesilada, & Harper, 2012).

Vi ser at eksperter er flinkere enn ikke-eksperter til å identifisere WCAG-feil, men forskjellen er mindre enn man kanskje skulle trodd. Selv med bruk av kun eksperter til å evaluere produktet ditt er du ikke garantert at produktet faktisk følger WCAG. Derfor er det ikke nok å kun følge WCAG kravene, universell utforming av IKT går langt utover det WCAG krever. Det kan også være bra for ansatte å gå ut over WCAG kravene, de får morsommere problemstillinger og slipper å kun forholde seg til en sjekkliste. Forskning viser også at produkter som er lette å bruke for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjerne også er lette samt behagelige å bruke for alle andre.

Alonso, F., Fuertes, J. L., González, Á. L., & Martínez, L. (2010). On the Testability of WCAG 2.0 for Beginners. Proceedings of the 2010 International Cross Disciplinary Conference on Web Accessibility (W4A), 9:1–9:9. https://doi.org/10.1145/1805986.1806000

Brajnik, G., Yesilada, Y., & Harper, S. (2010). Testability and Validity of WCAG 2.0: The Expertise Effect. Proceedings of the 12th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility, 43–50. https://doi.org/10.1145/1878803.1878813

Brajnik, G., Yesilada, Y., & Harper, S. (2012). Is Accessibility Conformance an Elusive Property? A Study of Validity and Reliability of WCAG 2.0. ACM Trans. Access. Comput., 4(2), 8:1–8:28. https://doi.org/10.1145/2141943.2141946

Del denne bloggposten:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *